Projektbeskrivelse

Sammenfatning

I Danmark og internationalt er der bred enighed om at​​ forfølge mål for bæredygtig transport udvikling. Dog er der kun begrænset forskning om processen i en national bæredygtig transport udvikling. Målet for SUSTAIN er at udvide denne forskning og konsolidere en ramme på tre centrale områder for national bæredygtig Transport Planlægning (NSTP): 1) bæredygtighed, 2) institutioner og 3)værktøjer.

Forskning inden for disse tre domæner vil behandle følgende spørgsmål: Hvordan kan begrebet bæredygtighed operationaliseres og omsættes til strategiske performance mål for national transport planlægning? Hvordan kan disse typer af viden om organisationsformer og planlægningsprocesser bidrage til opfyldelsen af ​ bæredygtighed i national transport udvikling? Og hvordan kan disse nye typer af viden bygges til nye model-baserede planlægningsværktøjer, der kan hjælpe den strategiske planlægning i den ønskede bæredygtige retning?

Et vigtigt træk ved projektet SUSTAIN er at den vil forsøge at kombinere resultaterne af sociale og tekniske videnskaber i planlægningen af ​​forskning med omfattende politisk relevant viden i dialog med praktikere og internationale eksperter. Endvidere vil SUSTAIN forskningen understøttes af mange facetter ved forskning baseret på både danske og internationale sager. I tæt sammenhæng med igangværende dansk praksis inden for planlægning vil projektet tjene til at demonstrere potentialet i den formulerede NSTP ramme, som forventes at have en bred strategisk og politisk orienteret appel og indvirkning på fremme en fremtidig bæredygtig transport.

 

For at læse hele projektbeskrivelsen (på engelsk) - se her link